KHOR VİRAP KİLİSESİ
Khor Virap Kilisesi:(Derin zindan) 17. yüzyılda yapılmış bir kilisedir.
Khor Virap Kilisesi, Ermeniler için önemli bir merkezdir. Ermenistan'ın batısında, Karabağ'a giden yol üzerindedir. Ermenilerde Hristiyanlığı yayan ilk isim olan Krikor Lusavoriç kilisenin içinde bulunan kuyuda 14 yıl yaşamıştır.