OSHAKAN
Oşakan: Mesrop Maştots  (361 veya 362, Hatsekats, Muş - 17 Şubat 440, Eçmiadzin) Ermeni rahip ve dil uzmanıdır. Ermeni alfabesini icat etmiştir.Mesrop Maştots'un mezarı Oshakan'da bulunmaktadır. Mezarının bulunduğu yerde onun ,Mesrop Maştots'un adına bir kilise inşa edilmiştir.