KARMRAVOR KİLİSESİ
Karmravor Kilisesi:  7. yüzyılda edilen  Karmravor kilisesi küçük ve  zarif bir mimariye sahiptir. Kilise tasarım olarak haç şeklindedir. Ermenistan'da kubbesi kiremit olan tek kilisedir. Rivayete göre köyde 3 kız kardeş varmış. Üçü de aynı adama aşık olmuş daha sonra büyük ve ortanca kız kardeş en küçük kardeşleri bu adamla evlensin mutlu olsun diye köyde bulunan uçurumdan kendilerini atmaya karar verirler. Kız kardeşlerden biri sarı diğeri kırmızı renginde elbise giyer ve atlarlar. Bu haberi duyan küçük kız kardeşse beyaz bir elbise giyip kendini uçurumdan aşağıya atar.Bir zaman sonra bu uçurumun kenarında 3 tane küçük kilise ortaya çıkar. Karmravor , Tsiranavor ,Spidagavor.