SEVAN GÖLÜ
Sevan Gölü : Sevan Gölü  940 km² yüz ölçümüyle (yaklaşık 78 km uzunluğu, 56 km genişliği) sadece Ermenistan'ın değil, Kafkasya'nın da en büyük gölüdür. 1900 m yüksekliğiyle dünyanın bu büyüklükteki en yüksek gölüdür.  30 civarında çay ve Hrazdan Nehri tarafından beslenir. Ülkenin doğusunda Geğarkunik'te bulunmaktadır.
Sevan Gölü havzasından çıkarılan arkeolojik kalıntılar bölgenin Bronz Çağı'ndan bu yana yerleşim bölgesi olduğunun kanıtıdır . Gölün Ermenice ismi Sevan, Urartuca "Sular ya da Göller Ülkesi" anlamına gelen Suina'dan gelir . Yine bölgede Eski Ermeni krallarının ve soylularının yaptırdığı pek çok kiliseye rastlanır.  Sevan Gölü yayınlarda, resmi evraklarda ve haritalarda 1930 yılına kadar "Gökçe Gölü" adıyla kaydedilmiştir.