MATENADARAN

Maştots Matenadaran Enstitüsü, ya da kısaca Matenadaran ("kütüphane" anlamına gelir),  Ermenistan'ın  başkenti Erivan'da bulunan, antik Ermeni el yazıları içeren, manevi ve kültürel mirasın merkezidir. Yaklaşık 17.000 tane el yazısı ve yaklaşık 300.000 tane arşiv belgesi içermektedir. 1962'den beri Ermeni alfabesini yaratan Aziz Mesrop Maştots'un ismini taşımaktadır. 1997'den beri UNESCO'nun  Dünya  Belleği Programı listesinde bulunmaktadır.