MARMASHEN
MARMASHEN:Akhuryan nehrinin kenarında bulunan Marmashen Manastırı Duke Vahram Pahlavuni tarafından inşa edilmiştir. 986 yılında inşasına başlanan bu büyük yapı 1029 yılında tamamlanmıştır. Kubbenin bulunduğu ana kilisenin yanında bir de küçük bir kilise bulunmaktadır. İkisi de mimari bakımından hemen hemen aynıdır. Kiliselerin inşası sırasında kırmızı tüf taşı kullanılmıştır bu da mimari bakımdan ziyaretçilerin ilgisini oldukça çekmektedir.