SANAHIN
SANAHİN: Bu manastır Debed nehrinin sağ tarafında bulunmaktadır.Bu muhteşem mimariye sahip olan manastır bir kaç kilise, kütüphaneden oluşmaktadır. Manastırın  Surp  Astvatsasin ve Amenapırgıç kiliselerinin  depremden etkilenmemeleri için bu iki kilise arasında öğrencilerin kaldığı ve aynı zamanda dini eğitim görülen bir okul bulunmaktadır.