GEGHARD MANASTIRI
Geghard Manastırı: Erivan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bir kilise. Hz.İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra zulümden kaçan ilk Hristiyanlar bu dağlardaki gizli mağaralara saklanmış. Manastırın tarihi de İsa'nın çarmıha gerilmesine kadar gidiyor. Geghard, çarmıhtaki İsa'nın ölüp ölmediğini kontrol etmek için Roma askerlerinin ellerindeki mızrağın ucundaki demir parçasının Ermenice adıdır. Ermeniler bu demirlerin İsa'nın bedenine dokunduğu için kutsal olduğuna ve onlardan birinin Ermenistan dağlarında saklı olduğuna inanıyor. Mızrak ucunu İsa'nın iki havarisi olan Petrus ve Yahuda'nın getirdiği anlatılıyor. Geghard 10. yüzyılda, Broşyan Prensliği döneminde yapılmış ve kabir yeri, vaftiz yeri ve dua yeri olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Eski kilise tek parça kayanın oyulmasıyla yapılmış. Kilisenin en önemli özelliği de inanılmaz akustiğidir.